Ügyszám: 1631/V/2004-2


Galántai Zoltán úrnak,
a Privacy International nemzetközi
vezetőbizottságának tagja

[lakcím törölve]


Tisztelt Galántai Úr!

Megkaptam levelét, amelyben arról tájékoztat, hogy én is szerepelek "a 2004-es magyarországi Nagy Testvér Díj jelöltjeinek listáján, mivel egy interjúban" úgy nyilatkoztam, hogy az áruházi próbafülkék bekamerázása adatvédelmi szempontból nem kifogásolható, ha erre tábla hívja fel a figyelmet, és a vásárlók - ráutaló magatartással, azaz a fülkébe lépéssel - hozzájárulnak adataik kezeléséhez.

Felkérésének eleget téve jelzem, hogy a jelöléssel kapcsolatban alapvető kifogásom, ellenvéleményem van, mert a jelölésemnek semmi köze sincs a Nagy Testvér Díj deklarált céljához. Hazánkban talán Ön tudja a legjobban, hogy a Privacy International által létrehozott Nagy Testvér Díjnak nem az a célja, hogy egy - az adott országban működő zsűrinek nem tetsző - interjúrészlet alapján kimondják: az interjúalany tette a legtöbbet az emberek (elektronikus) magánszférájának megsértéséért.

Ha azonban a zsűri valóban úgy gondolja, hogy a kifogásolt interjú-részlet - amely a hatályos magyar jogszabályokra figyelemmel jogilag hibátlan - jelenti a legnagyobb veszélyt az e-privacy-ra, továbbá ez az egy mondat azt segíti elő, vagy ahhoz járul hozzá, hogy a Kis Testvérek túlságosan és indokolatlanul sokat akarjanak megtudni a vásárlókról, akkor ki is adhatják a jelszót: hazánkban a magánélet védelme szinte tökéletes.

De Ön, és a zsűri is jól tudja, hogy egyfelől számtalan veszély fenyegeti a magánszféránkat, másfelől a jelölést nem ezzel a mondattal "érdemeltem" ki. Az ellenvetésemet sem azért fogalmaztam meg, hogy a zsűri "felülvizsgálhassa álláspontját". A kifogásommal csak fel szeretném hívni a figyelmét arra, hogy a zsűri - megismételve a 2002. évi díjátadás körüli hibájukat, például figyelmetlenségüket, elfogultságukat - ismét eltért a nemzetközi díj eredeti célkitűzésétől, veszélyeztetve ezzel a kezdeményezés komolyságát.

Tájékoztatom, hogy amennyiben a zsűri "megtiszteli" a Magyar Köztársaság jelenlegi adatvédelmi biztosát a díjjal, akkor - élve megtisztelő meghívásával - azt személyesen szeretném átvenni. Ugyanakkor magánemberként arra kérem Önt, tájékoztasson arról, hogy - figyelemmel a díj magyarországi odaítélésének az eredeti céltól való folyamatos eltérésére - miképpen lehet kezdeményezni a Privacy International illetékeseinél, hogy a Technika az Emberért Alapítványtól vonják meg a Nagy Testvér Díj kiadásának a jogát.

B u d a p e s t, 2004. október 21.

Üdvözlettel:

Dr. Péterfalvi Attila sk.
 

Küldendő: nagytestverdij@peticio.hu