A 2001-es szavazás lezárult, a legközelebbi szavazásra 2002. szeptemberében kerül sor.
Az első Magyarországi Nagy Testvér Díj nyertesei:

Állami szervek Nagy Testvér Díja:

Igazságügyi Minisztérium a munkahelyek és iskolák bekamerázására vonatkozó törvénytervezet miatt.
Az IM javaslata lehetővé kívánta tenni, hogy nyilvános helyeken, sőt, nevesítve oktatási intézményben és munkahelyen azt ott jelenlévő személyek megfigyelése céljából kép- és hangfelvételt rögzítő berendezést helyezzenek el, ehhez mindössze annyi szükséges, hogy a megfigyelés tényéről és az eszköz helyéről tájékoztatást adjon az elhelyező. Ezen kívül a javaslat előírta, hogy ha a felvételen bűncselekmény, szabálysértés vagy fegyelmi vétség gyanúja észlelhető, akkor a felvétel erre vonatkozó részét haladéktalanul át kell adni az eljárás lefolytatására illetékes hatóságnak.
A javaslat leplezetlenül a személyek megfigyeléséről és lehallgatásáról szólt, mely a magánszférába történő egyik legdurvább beavatkozás. A "jelen lévő személyek" megfigyelése, mint adatkezelési cél nem felel meg az alapjogok korlátozására fennálló alkotmányossági kritériumoknak.
A törvénytervezeteket tudomásunk szerint olyan kritikák érték, mely miatt az IM átdolgozza javaslatát, azonban ez nem változtat azon, hogy eredeti szándékuk az információs önrendelkezési jog széles körű, elfogadhatatlan korlátozása volt.

Cégek Nagy Testvér Díja:

Tesco-Global Rt Budaörs: az alkalmazottak kamerás megfigyelése miatt
az alkalmazottak tájékoztatása és beleegyezése nélkül kamerával figyeli a dolgozóit, a felvételeket tárolja és például munkaügyi viták esetében bizonyítékként visszajátssza nekik.

Magánszemélyek Nagy Testvér Díja:

Répássy Róbert képviselő: a lex Répássy-ért
A Répássy által kidolgozott törvénymódosítás a kötelező sajtó-helyreigazítás mellett bevezette a válaszadás jogának elnevezett intézményt is. Az általánosan elterjedt vélekedés szerint a lex Répássy mögött az újságírók megfélemlítésének szándéka áll.
Ráadásul a MÚOSZ-választmány szerint mind a Polgári-, mind pedig a Büntető Törvénykönyv eddig is lehetővé tette a médiában megjelent és sérelmesnek tartott tényállítás, illetve vélemény miatt személyiségi jogi per indítását.

Közönségszavazatok Nagy Testvér Díja:

Az Országimázs Központ: ebben a kategóriában 39,4 százalékot kapott az internetes szavazóktól, tehát egyértelműen első lett.
Az adatvédelmi biztos ajánlása (amit az OK továbbra is figyelmen kívül hagy):

Pozitív e-privacy díj:

Dr. Majtényi László: mint adatvédelmi biztos az utóbbi években vitathatatlanul ő tette a legtöbbet az állampolgárok információs magánszférájának megvédéséért.
A Nagy Testvér Díjat világszerte minden évben azoknak az állami intézményeknek, magánszemélyeknek és cégeknek adják ki, akik a legtöbbet teszik az emberek magánszférájának megsértéséért. A pozitív e-privacy díj az elektronikus magánszféra sérthetetlensége mellett leginkább kiálló személynek jár. A Nagy Testvér Díj és a pozitív e-privacy díj 2001-tól Magyarországon is minden évben kiosztásra kerül. A jelölések és szavazatok figyelembe vételével egy közéleti személyiségekbôl álló zsûri ítéli oda a díjat.

A Nagy Testvér Díj nem politikai, hanem az elektronikus magánszféra (elektronikus privacy) megsértésével kapcsolatos díj, ezért kizárólag az ezzel a területtel kapcsolatos javaslatokat tudtuk figyelembe venni.

A díjkiosztóra 2001. november 28-án 18 órakor a Cirko Gejzir-ben (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 15-17) került sor.

Az első Magyarországi Nagy Testvér Díjat a Soros Alapítvány támogatta.

Special thanks to the BBA Austria


"Az Orwell által elképzelt totális diktatúra nem az egyik napról a másikra jön létre... az apró szabadságjogok és a privacy állandó megnyirbálása fog elvezetni hozzá." (New Scientist Editorial, 2001. május 5.)

Last updated: 2001. 11.29.
© TEA 2001