Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos újabb válasza

Az újabb nyílt levelükben megfogalmazott kérdéseik (továbbá a 15 napos válaszadási kötelezettségre történő figyelmeztetésük) miatt... kénytelen vagyok néhány tényt megismételni, leszögezni:
az adatvédelmi biztosnak nincs külön hivatala, ennek megfelelően a négy ombudsman elhelyezésére szolgáló Országgyűlési Biztosok Hivatala (OBH) van bekamerázva;
miután a kamerarendszer megtervezése és felszerelése után lettem adatvédelmi biztosnak megválasztva, nincs információm arról, hogy 8-10 hónappal, vagy akár egy évvel korábban ki rendelte el annak a hivatalnak a bekamerázását, amely egy bankkal társbérletben működik;
a bekamerázást elrendelő dokumentum (ha a kamerák és monitorok elhelyezését, a bekábelezést is feltüntető felújítási terven kívül ilyen egyáltalán létezik) hozzáférhetőségéről, és annak másolati költségeiről nyilatkozni nem tudok, mivel nem én vagyok felelős az OBH üzemeltetési és technikai kérdéseiért...
Részletek...

Előzmények

Ismételt nyílt levél Péterfalvi Attila adatvédelmi biztoshoz

-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Dr. Péterfalvi Attila részére

Tisztelt Adatvédelmi Biztos Úr,
köszönettel megkaptuk válaszlevelét.
Természetesen nem áll és soha nem is állt szándékunkban kétségbe vonni, hogy nem Ön rendelte el az adatvédelmi biztosi hivatal bekamerázását - azt követően, hogy Wolf Erzsébet arról tájékoztatta a zsűrit, hogy nem Ön adott engedélyt a kamerarendszer telepítésére, a zsűri törölte is Önt a jelöltek közül. Hasonlóképpen természetes az is, hogy mi is szerencsésebbnek tartottuk volna, ha a kérdés - már a díj internetese jelölésének kezdete előtt - megnyugtatóan lezárul. Megítélésünk szerint erre azért nem kerülhetett sor, mert néhány újságcikket leszámítva nem állt a rendelkezésünkre semmilyen adat.
Most egy ilyen, mindenki számára kellemetlen (és a megbízható információk hiánya miatt létrejövő) helyzet ismételt kialakulásának szeretnénk elejét venni azzal, hogy megismételjük azt a kérdést, amire (feltehetően mivel előző levelünkben nem fogalmaztunk eléggé világosan) eddig nem kaptunk választ.
Az 1992. évi XVIII. törvény III. fejezetének értelmében tehát arra kérjük Önt, hogy 15 napon belül tájékoztasson minket az alábbiakról:

  1. Ki rendelte el az adatvédelmi biztosi hivatal bekamerázását?
  2. Mennyi lesz a bekamerázást elrendelő dokumentum másolatának költsége?
  3. Mikor és milyen módon juthatunk hozzá ezen dokumentum(ok) másolatához?
Reméljük, hogy ezzel egyszer és mindenkorra (és reményeink szerint az Ön számára is) megnyugtató módon le lehet zárni ezt a kérdést.
Tisztelettel várva mielőbbi válaszát:
Keményffy Tamás, a Technika az Emberért Alapítvány kuratóriumának elnöke
Dr. Galántai Zoltán, a Privacy International International Board-jának tagja

2002.12.04
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.0.7 (GNU/Linux)

iD8DBQE97oQ+k1Us1ydvc9ERAo1DAJ45jxjwHg6OtQNt3uyRXZHN/6KRKACgxELL
75eTuia8mM4MuUOxdlFK0t8=
=EEUd
-----END PGP SIGNATURE-----

Nyílt levél Péterfalvi Attila adatvédelmi biztoshoz

...meggyőződésünk szerint célszerűbb lett volna, ha nem tartják vissza a bekamerázással kapcsolatos sajtóközlemény kiadását.
... azt is világossá kellett volna tenni, hogy bekamerázás és bekamerázás között nagy különbség lehet, és adott esetben egyáltalán nem mindegy, hogy miként működik a megfigyelő rendszer.
... most azt kérjük Öntől, hogy mint Magyarország adatvédelmi biztosa és mint olyan személy, aki mind hivatalánál, mind elkötelezettségénél fogva a privacy védője; illetve mint olyan személy, aki pozíciójánál fogva képes a bekamerázással kapcsolatos dokumentumokhoz hozzáférni és így képes megnyugtató módon tisztázni, hogy ki, miért és mikor rendelte el az adatvédelmi biztosi hivatal bekamerázást, tegye ezt meg.
Részletek...

Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos válasza

Számomra érthetetlen, hogy a mai napig nem került nyugvópontra az Országgyűlési Biztosok Hivatalának bekamerázása kapcsán fellángolt vita, hogy folyamatosan újabb és újabb történések (levelek, cikkek, nyilatkozatok) kapcsolódnak egy olyan ügyhöz, amelynek megítélésem szerint nem lett volna szabad üggyé válnia...
Az üggyel kapcsolatos véleményemet azért nem hoztam nyilvánosságra, mert nem tartottam helyesnek, hogy éppen az Országgyűlési Biztosok Hivatalának bekamerázása ürügyén fejtsem ki véleményemet arról, hogy milyen feltételek esetében felel meg egy-egy kamerarendszer üzemeltetése a vonatkozó törvényi előírásoknak. Az sem lett volna helyes, ha ezzel az üggyel összefüggésben teszek arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy teljesen egyetértek Dr. Majtényi László ajánlásában megfogalmazottakkal...
Úgy gondolom ugyanis, hogy az adatvédelmi biztosnak a kamerák, vagy kamerarendszerek működtetésével kapcsolatos véleményét, vagy kifogását azokban az esetekben kell megfogalmaznia, nyilvánosságra hoznia, amikor arról értesül például egy beadványból, vagy azt tapasztalja például egy vizsgálat során, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban valaki(ke)t jogsérelem ért, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Részletek...

Majtényi László: Kamera, kabátlopás

Én voltam a Magyar Köztársaság első adatvédelmi biztosa. Ugyancsak én voltam az ún. pozitív Nagy Testvér Díj első kitüntetettje. Ezért éreztem magam feljogosítva arra, hogy amikor megtudtam, hogy utódomat az Országgyűlési Biztosok Hivatala bekamerázása miatt jelölték a díj negatív változatára, akkor... felszólaltam Péterfalvi Attila védelmében...
A privacy legdurvább megsértéséért adományozható díjjal „kitüntetett” magyar adatvédelmi biztos itthon is, de mindenekelőtt külföldön (például az adatvédelmi biztosok szervezeteiben az EU-ban és a világban) egészen lehetetlen helyzetbe került volna egy olyan ország képviseletében, melynek adatvédelmét az Európai Unió ma a legmagasabb szintűnek ismeri el. Ezt szerettem volna megakadályozni.
... ma egyetlen adatvédelmi biztos van a világon, akinek hivatali ajtajára kamera szegeződik, a magyar. Valaki figyelemmel kísérheti, hogy ő maga mennyi időt tölt hivatalában, ki, mikor lép be hozzá, és mikor hagyja el a szobáját. Az ajtó behajtás gesztusa, a távozó arckifejezése, akár érzelmeiről, a bent történtekről is hírt adhat. Ugyanígy dolgoznak munkatársai is. A kamerák látóterétől nem csupán az irodák, de a mellékhelyiségek ajtói sincsenek elzárva. Tíz hónapon keresztül - ezzel külön is megsértették a törvényt - a kamerák használatára a házban még tábla sem figyelmeztetett, működtetésüket adatvédelmi szabályzat nem rendezte.
Így dolgoznak nálunk az adatvédők.
Részletek...


"Az Orwell által elképzelt totalitáriánus diktatúra nem az egyik napról a másikra jön létre... az apró szabadságjogok és a privacy állandó megnyirbálása fog elvezetni hozzá." (New Scientist Editorial, 2001. május 5.)

Last updated: 2002. 12. 07.
© TEA 2001- 2002